Tomáš Luběna & Zdeňka Šebková

Restaurování nábytku a dřevořezby

Úvod

img

Naše firma se specializuje na restaurování a konzervování historického nábytku a polychromované i nepolychromované dřevořezby. Ale i stavebně truhlářských konstrukcí,jako například dveří a vrat. Po domluvě jsme schopni vyrobit repliky historického nábytku a to s použitím původních technik a postupů. Stejně tak řadu výtvarných prvků a povrchových úprav, které byly jeho součástí jako například inkrustace, intarsie, dřevořezba, rytina, benátská mozaika, atd.

img

Veškeré konzervátorské a restaurátorské zásahy provádíme v souladu s moderním pojetím restaurátorské péče tak jak jsou shrnuty v mezinárodně respektovaných úmluvách a dokumentech jako benátská charta. V souladu s těmito dokumenty a s moderním pojetím památkové péče používáme pouze původní kvalitní historické ale i moderní materiály a techniky které nemohou ohrozit celistvost a autenticitu díla a tím jej znehodnotit.

img

Náš ateliér byl založen teprve nedávno na počátku roku 2010. Stěžejní část zakázek a realizujeme v našem atelieru v Neveklově nedaleko Benešova u Prahy. Další ateliér se nachází na Moravě v obci Břest cca 7 kilometrů od Kroměříže. Vzhledem k naší úzké specializaci a tím i malému počtu zájemců jsme však schopni realizovat zakázky téměř po celé České republice.

img

Ačkoliv je náš atelier teprve v plenkách a tím pádem by se mohlo zdát, že i bez potřebných zkušeností, jsme přesvědčeni, že můžeme tento svůj handicap kompenzovat aktuálním pohledem na problematiku restaurování historického nábytku. Naše dosavadní zkušenosti získané na základě Vyššího odborného vzdělání neustále rozšiřujeme samostudiem, konzultacemi a na přednáškách s předními odborníky v celé České republice. Přivítáme vaše návrhy a názory pro zkvalitnění našich služeb. Našim cílem je dělat svou práci kvalitně.

Kontakt

Telefon:
+420 724 926 522
+420 731 579 555

Adresa:

Tomáš Luběna a Zdeňka Šebková
Břest 293
768 23 Břest

Tomáš Luběna a Zdeňka Šebková
Husova 151
257 56 Neveklov

E-mail:
info@lubena.cz

IČO:
Tomáš Luběna
76643484
Zdeňka Šebková
87149451

Zdeňka

firefoxZdeňka Šebková, DiS: Narodila se 14.6.1984 ve Vlašimi.Od roku 2000 studovala Střední školu uměleckých řemesel v Praze obor umělecké řezbářství. Pokračovala maturitní nástavbou a na téže škole ukončila roku 2005 studium maturitním vysvědčením. Od října 2005 studovala Vyšší odbornou školu v Brně obor Konzervování a restaurování nábytku Čti dále...

Tomáš

firefoxTomáš Luběna, DiS: Narodil se 18.8.1983 v Brně. Vystudoval na Střední průmyslové škole nábytkářské obor umělecký truhlář v Bystřici pod Hostýnem. Pokračoval maturitní nástavbou v oboru dřevařská a nábytkářská výroba se zaměřením na nábytkářství a čalounictví. Jeden rok pracoval v truhlářské dílně. Roku 2005 byl přijat na Vyšší odbornou školu Čti dále...