Tomáš Luběna & Zdeňka Šebková

Restaurování nábytku a dřevořezby

Restaurování

Restaurování:


Restaurování dřevěných předmětů je řada po sobě následujících technologických postupů, které vedou ke zlepšení celkového stavu předmětu. Ke správnému provedení restaurátorských zásahů, které nepoškodí předmět ani jeho autenticitu je důležité znát několik věcí. Restaurátor musí znát původní technologie výroby a materiály ze kterých jsou předměty vyrobeny. Důležité jsou i znalosti dějin umění a chemie. Pro historicky významné zakázky je nutná spolupráce s historikem umění, chemikem a s restaurátory ostatních materiálů. Zvláště u předmětů kulturní hodnoty je podstatnou součástí restaurování pečlivý průzkum předmětu a dokumentace všech zásahů. Zásahy mají být v souladu s původními technologiemi a materiály a mají být v budoucnu odstranitelné v maximální možné míře tzv reverzibilní. To z důvodu restaurování předmětu v budoucnosti a s předpokladem budoucího vývoje nových dokonalejších materiálů.
Při restaurování používáme jak materiály a technologie které odpovídají historickému zařazení předmětu tak i novodobé materiály zejména pro asanaci (odstranění škůdců) a petrifikaci (zpevnění) dřevní hmoty. 

Přístupy:


Restaurátorské přístupy dělíme na takzvaný konzervátorský, který se používá zejména pro musejní sbírky. Sbírkový předmět pouze konzervujeme, s důrazem na zachování všech původních prvků a didaktického účelu. Tento postup nepředpokládá každodenní používání předmětu.A přístup restaurátorský, kdy se snažíme předmětu navrátit  nejen jeho původní vzhled ale i jeho užitnou hodnotu.
Míru restaurátorských zásahů vždy konzultujeme se zákazníkem tak, aby výsledek byl podle jeho představ. Spokojenost zákazníka je pro nás velmi důležitá.

Dokumentace:


Restaurování každého předmětu fotograficky dokumentujeme od začátku až do konce a na přání zákazníka vypracujeme kompletní restaurátorskou zprávu, která je jakýmsi rodokmenem pro každý restaurovaný předmět a dále zvyšuje hodnotu předmětu.
Restaurátorská zpráva obsahuje přesný popis předmětu, jeho průzkumu, návrh na jeho restaurování, popis jeho restaurování a doporučený následný režim předmětu. Zpráva je doplněna fotografiemi a je jak v tištěné tak v digitální formě. Cena za vypracování zprávy je závislá na náročnosti restaurování, a to je u každého předmětu jiná. Restaurátorská zpráva je důležitý zdroj informací o předmětu. Nepostradatelná je pro restaurované předměty kulturního významu, které jsou ve sbírkách galerií a muzeí.

Kontakt

Telefon
+420 724 926 522
+420 731 579 555

Adresa:

Tomáš Luběna a Zdeňka Šebková
Břest 293
768 23 Břest

Tomáš Luběna a Zdeňka Šebková
Husova 151
257 56 Neveklov

E-mail:
info@lubena.cz

IČO:
Tomáš Luběna
76643484
Zdeňka Šebková
87149451

Zdeňka

firefoxZdeňka Šebková, DiS: Narodila se 14.6.1984 ve Vlašimi.Od roku 2000 studovala Střední školu uměleckých řemesel v Praze obor umělecké řezbářství. Pokračovala maturitní nástavbou a na téže škole ukončila roku 2005 studium maturitním vysvědčením. Od října 2005 studovala Vyšší odbornou školu v Brně obor Konzervování a restaurování nábytku Čti dále...

Tomáš

firefoxTomáš Luběna, DiS: Narodil se 18.8.1983 v Brně. Vystudoval na Střední průmyslové škole nábytkářské obor umělecký truhlář v Bystřici pod Hostýnem. Pokračoval maturitní nástavbou v oboru dřevařská a nábytkářská výroba se zaměřením na nábytkářství a čalounictví. Jeden rok pracoval v truhlářské dílně. Roku 2005 byl přijat na Vyšší odbornou školu Čti dále...