Tomáš Luběna & Zdeňka Šebková

Restaurování nábytku a dřevořezby

Prevence

Preventivní konzervace: Je to soubor opatření, díky kterým je možné vytvořit přijatelné prostředí pro uložení předmětu tak, aby nedocházelo k jeho poškozování. Zahrnuje to zajištění stálé teploty, vlhkosti a míry osvětlení. Podstatné je to především pro uložení muzejních předmětů, ale i pro běžné uživatele jsou tyto informace užitečné. Nejdůležitější je pokud možno co největší stálost prostředí. Pokud musíme měnit prostředí ve kterém je památka uložena, čiňme tak postupně, aby se vlhkost předmětu a prostředí vyrovnávaly postupně. Dřevo neustále nasává a vydává vlhkost a pokud jsou změny prostředí příliš prudké, způsobuje to praskání a sesychání materiálu a tím poškození předmětu. Ale i ostatní druhy materiálů (kovy,textil,papír,kůže,lakové vrstvy atd.) jsou poškozovány z důsledku prudkých změn prostředí. Například při větrání v místnostech v jarním období, se z důsledku teplého vzduchu zvenku, vysráží vlhkost na všech chladných plochách v interiéru. Tím dochází k poškozování předmětů z důvodu prudkých změn teploty a vlhkosti. Nikdy neumísťujme nábytek blízko tepelných zdrojů, nebo do sklepů či na půdu. Prudce zvýšená nebo snížená teplota či vlhkost zvyšují riziko sesychání a praskání, napadení dřevokazným hmyzem, houbou i plísní. Vhodné je uložení v obývaných prostorách se stálou teplotou okolo 20°C a relativní vlhkostí vzduchu okolo 50%.Relativní vlhkost vzduchu lze změřit vlhkoměry které jsou dnes běžně na trhu. Dobré je ochránit předmět také před přímým slunečním svitem, který způsobuje barevné změny - oxidaci barev a laků. Prakticky stačí umístit předmět dál od okna a dát do oken závěsy nebo žaluzie, aby se zamezilo dopadu UV záření na předmět. Opatrní buďme také při používání nejrůznějších druhů leštících přípravků. Některé mohou předměty po určité době poškodit, nebo vytvoří film, který nelze odstranit. Doporučujeme leštěné povrchy pouze lehce otírat bavlněným textilem. Se všemi razantnějšími zásahy se předem poraďte se restaurátorem. Zásady preventivní konzervace je důležité dodržovat především u předmětů, které jsou po restaurátorském zásahu, aby se zamezilo dalšímu poškození předmětu.

Kontakt

Telefon
+420 724 926 522
+420 731 579 555

Adresa:

Tomáš Luběna a Zdeňka Šebková
Břest 293
768 23 Břest

Tomáš Luběna a Zdeňka Šebková
Husova 151
257 56 Neveklov

E-mail:
info@lubena.cz

IČO:
Tomáš Luběna
76643484
Zdeňka Šebková
87149451

Zdeňka

firefoxZdeňka Šebková, DiS: Narodila se 14.6.1984 ve Vlašimi.Od roku 2000 studovala Střední školu uměleckých řemesel v Praze obor umělecké řezbářství. Pokračovala maturitní nástavbou a na téže škole ukončila roku 2005 studium maturitním vysvědčením. Od října 2005 studovala Vyšší odbornou školu v Brně obor Konzervování a restaurování nábytku Čti dále...

Tomáš

firefoxTomáš Luběna, DiS: Narodil se 18.8.1983 v Brně. Vystudoval na Střední průmyslové škole nábytkářské obor umělecký truhlář v Bystřici pod Hostýnem. Pokračoval maturitní nástavbou v oboru dřevařská a nábytkářská výroba se zaměřením na nábytkářství a čalounictví. Jeden rok pracoval v truhlářské dílně. Roku 2005 byl přijat na Vyšší odbornou školu Čti dále...