Tomáš Luběna & Zdeňka Šebková

Restaurování nábytku a dřevořezby

O nás

Tomáš Luběna, DiS:  Narodil se 18.8. 1983 v Brně. Vystudoval na Střední průmyslové škole nábytkářské obor umělecký truhlář v Bystřici pod Hostýnem. Pokračoval maturitní nástavbou v oboru dřevařská a nábytkářská výroba se zaměřením na nábytkářství a čalounictví. Jeden rok pracoval v truhlářské dílně. Roku 2005 byl přijat na Vyšší odbornou školu restaurátorskou v Brně na obor Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby. Na škole prošel stážemi v restaurátorských dílnách Petra Jandy v Malé Lhotě u Brna, Josefa Filipa ve Velkém Meziříčí a  pana  Jaroslava Uhlíře specialisty na firmu Thonet. Roku 2008 studium úspěšně ukončil absolutoriem a s diplomem získal titul diplomovaný specialista v oboru Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby. Téhož roku nastoupil jako zaměstnanec do restaurátorské dílny rodiny Filipových ve Velkém Meziříčí. Roku 2010 získal živnostenské oprávnění na vázanou živnost v oboru Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty. Roku 2010 založil svůj atelier. Pracuje jak ve svém bydlišti v Břestě u Kroměříže, tak v atelieru v Neveklově blízko Benešova u Prahy.

Zdeňka Šebková, DiS:  Narodila se 14.6.1984 ve Vlašimi.Od roku 2000 studovala Střední školu uměleckých řemesel v Praze obor umělecké řezbářství. Pokračovala maturitní nástavbou a na téže škole ukončila roku 2005 studium maturitním vysvědčením. Od října 2005 studovala Vyšší odbornou školu v Brně obor Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby. Absolvovala stáž v umělecko-průmyslovém muzeu. Roku 2008 studium úspěšně ukončila absolutoriem a s diplomem získala titul diplomovaná specialistka v oboru Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby. 
Roku 2009 získala živnostenské oprávnění na vázanou živnost v oboru Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty. Od roku 2009 pracuje na svůj živnostenský list a na částečný úvazek i jako restaurátorka v umělecko-průmyslovém muzeu v Praze, kde se učí restaurovat zlacené a polychromované povrchy. Od roku 2010 pracuje společně s Tomášem Luběnou a spolu zakládají vlastní atelier.

Kontakt

Telefon
+420 724 926 522
+420 731 579 555

Adresa:

Tomáš Luběna a Zdeňka Šebková
Břest 293
768 23 Břest

Tomáš Luběna a Zdeňka Šebková
Husova 151
257 56 Neveklov

E-mail:
info@lubena.cz

IČO:
Tomáš Luběna
76643484
Zdeňka Šebková
87149451

Zdeňka

firefoxZdeňka Šebková, DiS: Narodila se 14.6.1984 ve Vlašimi.Od roku 2000 studovala Střední školu uměleckých řemesel v Praze obor umělecké řezbářství. Pokračovala maturitní nástavbou a na téže škole ukončila roku 2005 studium maturitním vysvědčením. Od října 2005 studovala Vyšší odbornou školu v Brně obor Konzervování a restaurování nábytku Čti dále...

Tomáš

firefoxTomáš Luběna, DiS: Narodil se 18.8.1983 v Brně. Vystudoval na Střední průmyslové škole nábytkářské obor umělecký truhlář v Bystřici pod Hostýnem. Pokračoval maturitní nástavbou v oboru dřevařská a nábytkářská výroba se zaměřením na nábytkářství a čalounictví. Jeden rok pracoval v truhlářské dílně. Roku 2005 byl přijat na Vyšší odbornou školu Čti dále...